KimNEart köpvillkor

1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.kimneart.se/com. Avtal ingås mellan dig och KimNEart (Kim Naenfeldt Eklund). Kontaktuppgifter och övrig information om KimNEart framgår på hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Kimneart.se/com.

1.2

För att kunna beställa på Kimneart.se/com måste Du ha fyllt 18 år. Kimneart.se/com fakturerar inte personer under 18 år, enligt svensk lag. KimNEart förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

KimNEart reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Kimneart.se/com, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. KimNEart har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer KimNEart naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan KimNEart fortsätter med beställningen. All bildinformation på Kimneart.se/com ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. KimNEart ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

1.4

Kimneart.se/com, samt allt innehåll på denna sida, ägs av KimNEart och innehar upphovsrätten för alla konstverk och skriven text.

2. Avtal och beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via Kimneart.se/com måste Du acceptera köpvillkoren. Genom att acceptera köpvillkoren förbinder Du dig att följa köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när KimNEart bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från KimNEart per e-post. KimNEart uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Kimneart. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av KimNEart.

3. Kunduppgifter m.m.

3.1

När Du genomför en beställning av vara eller kurs kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2

När Du genomför ett köp av KimNEart och/eller kontaktar KimNEart via e-post eller annan kanal så godkänner Du att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter såsom exempelvis namn, adress och e-postadress. Syftet med att registrera, uppdatera och behandla uppgifterna är för att kunna erbjuda en god kund- & registervård. Uppgifterna används även för identifikation, administration och för kommunikation med dig som kund. Uppgifterna används också för kundanalyser och statistik.

Kunduppgifterna som är registrerade hos KimNEart vid köp av produkt raderas efter produkten är levererad, betalad och ångerrätten har passerat. Kunduppgifterna som är registrerade hos KimNEart för bokade kurstillfällen raderas efter att kurstillfället är betalat och utfört i enlighet med överenskommelsen mellan dig och KimNEart.  

KimNEart kan även enligt lag vara tvungen att lämna ut uppgifter till annan part, exempelvis myndigheter eller rättsvårdande instanser.

Personuppgiftsansvarig är KimNEart.

Ni har enligt lag rätt att en gång per år få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av KimNEart samt även att när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter. Kontakta KimNEart så hjälper vi er.

 

4. Priser, avgifter och betalning

4.1

Vid beställning på Kimneart.se/com gäller de priser som anges på Kimneart.se/com. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte fraktavgifter, denna anges separat i varukorgen.

4.2

Fraktavgiften beräknas på de aktuella produkterna i Din varukorg, för att kunna lägga en beställning krävs ett aktivt val av fraktsätt.

4.3

KimNEart erbjuder betalning via Swish, Paypal samt Fakturering. I vissa fall så kan KimNEart eller vår samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. KimNEart förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, aktuella betalsätt presenteras för er i samband med köp.

 

5. Kampanjer och erbjudanden

KimNEart kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Kimneart.se/com som kan ha förmånligare köpvillkor än vad som framgår av dessa köpvillkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare köpvillkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av KimNEart i samband med kampanjen. KimNEart förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa köpvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Kimneart.se/com gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1

Beställningar levereras normalt utifrån vårt centrallager inom det antal dagar som anges på respektive produktsida på Kimneart.se/com. Beställningar skickas när samtliga produkter är klara för leverans, produkter med längre leveranstid anger därför beställningens totala leveranstid.

6.1.1

KimNEart tillämpar två former av leverans, antingen via post eller via uthämtning av kund hos förbestämt ombud.

6.1.2

Vid avhämtning av varan hos ombud sker uthämtningen på den utgivna tid och plats som uppges vid köp av varan på Kimneart.se/com.

6.1.3

Alla konstverk skickas ner spända från ramen, ihoprullade på rulle för konstverkets säkerhet under frakt via post.
Vid upphämtning av konstverket lämnas konstverket ut uppspänt på klickram.   

6.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår på den aktuella produktsidan på Kimneart.se/com. Om inget annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har Du rätt att häva köpet.

6.2.1

Den beräknade transporttiden i från leveranstillfället till Dig anges under respektive transportsätt. Transporttiden kan variera beroende på vart i landet ert paket skall skickas.

6.3

KimNEart förbehåller sig rätten att ändra transportsätt om det skulle visa sig att det valda transportsättet inte är möjligt för aktuell beställning. Någon extra fraktkostnad tillkommer ej i detta fall.

6.4

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

6.4.1

Om Du inte hämtar ut din order ifrån postombud inom den tid som anges i aviseringen har KimNEart rätt att debitera dig en administrativ avgift om minst 395 kr för att täcka eventuella retur- och hanteringskostnader.

6.5

I det fall som din beställning har eller verkar ha skadats i transporten till dig som kund så ansvarar Du för att rapportera samt dokumentera skadorna till ansvarigt transportbolag. Anmälan om transportskada skall därefter ske snarast möjligt till KimNEart. Ersättning för skadad produkt ges i form av återbetalning av summan för produkten och fraktkostnad som lagts ut av kunden vid beställning, ersättning kan ej ges om underlag för skada saknas.

 

7. Ångerrätt

7.1

Vid köp av varor på Kimneart.se/com gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Kimneart detta inom 14 dagar från det att Du tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2

I samband med en beställning av en vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

Följande produkter är alltid undantaget ångerrätten och omfattas av vår begränsade ångerrätt:

Specialbeställningar

Det gäller de produkter som har tillverkats på beställning enligt konsumentens anvisningar, i samband med att ni lägger er beställning samtycker ni till att tjänsten börjar utföras och därmed också att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten väl har fullgjorts.

Kontakta KimNEart för mer information om begränsad ångerrätt.

7.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Kimneart e-post.

Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan i meddelandet.

7.4

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan skall skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till KimNEart. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till KimNEart enligt de metoder och anvisningar som anges på Kimneart.se/com.

7.5

När Du ångrar ditt köp betalar KimNEart tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har KimNEart rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper, funktion eller förpackat varan bristfälligt så att den skadats under returfrakten.

7.6

Återbetalning sker snarast efter att KimNEart mottagit varan och kunnat bekräfta dess skick. Återbetalningen kommer att ske till dig via företaget Klarna. Via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

8. Garanti och reklamation

8.1.1

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta KimNEart så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Kimneart.se/com. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Kimneart.se/com.

8.1.2

Vid reklamation skall köparen kontakta KimNEart och inskickas dokumentation av grunden för reklamationen. KimNEart kan inte ta ställning till reklamationer där underlaget är för lågupplöst eller bildkvalitén är för dålig för att kunna förstå vad reklamationen avser. Avvikelser i färgåtergivning mellan skärm och faktiskt tryck är ej skäl för reklamation om inte avvikelsen är av större art.

8.3

KimNEart står för eventuell returfrakt vid godkända reklamation. Du som konsument ansvarar för att produkten är paketerad på ett sådant sätt att ytterligare skador ej kan uppstå vid transport.

8.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer KimNEart att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. KimNEart strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att KimNEart mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. KimNEart förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

Vid reklamationer följer KimNEart rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

Mer information finns även på www.konsumentverket.se.

 

9. Force Majeure

KimNEart ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som KimNEart inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar KimNEart dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och KimNEart rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

10. Ändring av villkoren

KimNEart förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Kimneart.se/com.

 

11. Tillämpning lag och tvist

12.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med KimNEart.

12.2

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag eller i sista hand av allmän domstol.

 

________________________________________

Dessa Villkor har fastställts av KimNEart  2019-02-14